norsk oversættelse

Specialisten i oversættelse til norsk

Har du brug for en oversættelse til norsk? Jeg er translatør i norsk samt magister i norsk og fransk, endvidere har jeg arbejdet i en årrække som ingeniør i Norge. Jeg er medlem af Translatørforeningen og SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).

Oversættelse til norsk er min kærneydelse. Jeg har arbejdet som oversætter til dansk og norsk siden 1991, ved siden af dette har jeg skrevet den første tovejs ordbog mellem dansk og norsk. Jeg er efterfølgende blevet engageret af udgiveren, Gyldendal, til løbende at skrive artikler til deres online norsk-dansk og dansk-norsk ordbog.

Mit kærneområde er oversættelse mellem norsk og dansk, men jeg leverer også oversættelser fra engelsk, fransk og svensk til norsk samt korrektur og sprogrevision. I min virksomheden lægges der vægt på at levere tekster af den ypperste kvalitet, og altid at overholde de aftalte deadlines.

Kvalitetssikring

For at sikre konsistens og kvalitet benytter jeg en række hjælpemidler. Først og fremmest bliver oversættelsen udført ved hjælp af et program for computerunderstøttet oversættelse, kaldet CAT. Jeg benytter primært programmet DVX3 fra Atril, men efter ønske fra kunden kan jeg også udføre arbejdet i SDL Trados Studio. For faste kunder bliver der oprettet kundespecifikke terminologidatabaser. Herudover har jeg gennem mange år benyttet ordbogsprogrammet Wordfinder, der har et omfattende udvalg af såvel almene som fagspecifikke ordbøger. Jeg har endvidere et omfattende bibliotek af sekundærlitteratur og specialordbøger. Dette kommer selvfølgelig i tillæg til de mange frit tilgængelige ressourcer på nettet.

Alle oversættelser bliver inden levering omhyggelig gransket internt. En granskning, der indebærer følgende procedurer: Sammenligning af kildetekst og måltekst for at verificere, at hele teksten er kommet med i oversættelsen, at de korrekte begreber er anvendt og at de er anvendt konsekvent. Derefter granskes teksten med hensyn på sprogrigtighed – stavning, tegnsætning, syntaks m.v. Tredje og sidste granskning af teksten gennemføres for at sikre et godt flyd i sproget og god læsbarhed.

oversættelse til norsk med DVX

oversættelse til norsk med SDL Studio

Priser

Faste kunder kan efter aftale få en fast pris på oversættelse baseret på volumen og efter hvor arbejdskrævende opgaverne erfaringsmæssigt er, alle øvrige opgaver kalkuleres efter opgavens sværhedsgrad, dokumenttype og volumen. Jeg forbeholder mig retten til at kræve et tillæg for opgaver, der pga. kort leveringsfrist må udføres uden for normal arbejdstid.

Translatør H. Nilsen
Ingeniør og translatør i norsk
Professionel oversættelse inden for følgende sprogkombinationer:

dansk – norsk
norsk – dansk
svensk – norsk
engelsk – norsk
fransk – norsk

Strandlodsvej 19 f, 2. tv., DK-2300 København S • Tlf.: (+45) 27 11 75 05 • E-mail: info@h-nilsen.dk

præcision – punktlighed – kvalitet