Har du bruk for en oversettelse til norsk?

Har du bruk for en oversettelse til norsk, så be om et tilbud. Jeg arbeider med følgende språkkombinasjoner:

dansk – norsk
norsk – dansk
svensk – norsk
engelsk – norsk
fransk – norsk

Jeg er statsautorisert translatør i norsk og cand.philol. i norsk og fransk, dessuten har jeg arbeidet i en årrekke som ingeniør i Norge. Jeg er medlem av Translatørforeningen (foreningen for statsautoriserte translatører i Danmark) og SFÖ (Sveriges Facköversättarförening).

Teksttyper

Jeg kan levere oversettelse av alle typer tekster innenfor de aktuelle språkkombinasjonene unntatt medisinske tekster. Jeg har bl.a. oversatt:

  • Håndbøker og bruksanvisninger
  • Teknisk dokumentasjon
  • Juridiske dokumenter
  • Årsrapporter
  • Regnskaper
  • Artikler og vitenskapelige tekster
  • Markedsførings- og brosjyretekster
  • Bekreftede oversettelser
  • Hobbybøker
  • Lærebøker

Filformater og teknologi

De fleste vanlige dokumentformater bl.a. Word, Excel, Access, PowerPoint, Trados, html, xml, pdf. Har du behov for andre dokumentformater, må du gjerne spørre om det er mulig.

Oversettelsene utføres med oversettelsesverktøyet DVX3, men efter ønske kan jeg også levere oppgaver i SDL Trados Studio.

norsk oversettelse - ord

Kvalitet

Jeg tar selv hånd om oppgavene og kan derfor 100 % stå inne for kvaliteten. Jeg har arbeidet med oversettelse til dansk og norsk siden 1991, ved siden av dette har jeg skrevet den første toveis ordboken mellom dansk og norsk.

Mitt kjerneområde er oversettelse mellom norsk og dansk, men jeg kan også levere oversettelser fra engelsk, fransk og svensk til norsk samt korrektur og språkrevisjon. Jeg legger vekt på å levere tekster av toppkvalitet og overholder alltid avtalte frister.

I årenes løp har jeg bygd opp et stort referansebibliotek innenfor de fagområdene jeg arbeider med og omfattende terminologibaser for de aktuelle språkkombinasjonene. Hvis du er fast kunde, kan du være sikker på at en fastlagt terminologi takket være kundespesifikke terminologibaser blir brukt konsistent både innenfor det enkelte oppdraget og fra gang til gang. Og dine oppgaver prioriteres også høyest i perioder med stor etterspørsel.

Også når det gjelder oversettelsesarbeid henger faktorer som pris, kvalitet og tid sammen. For at jeg skal kunne utføre den nødvendige researchen, er det viktig at kunden setter av tilstrekkelig tid til oppgaven. For at jeg skal kunne sette av nødvendig tid, skal prisen være riktig.

Les mer

Her kan du laste ned et par dokumenter i pdf-format om H. Nilsen:

Les en presentasjon av H. Nilsen her

Les cv med en liste over utvalgte prosjekter her

Kontaktopplysninger:

H. Nilsen, Strandlodsvej 19 f, 2. tv.
DK-2300 København S
Telefon: +45 27 11 75 05
E-post: info@h-nilsen.dk
Web: www.h-nilsen.dk